تماس با ما

تماس با ما

شماره های مراکز الکرا سرویس

دفتر مرکزی: ۸۸۴۶۲۶۰۶-۰۲۱

شمیرانات : ۲۲۱۳۱۹۹۸-۰۲۱
شمال تهران: ۲۲۱۳۴۰۴۸-۰۲۱
غرب تهران: ۴۴۶۴۰۰۱۶-۰۲۱
شرق تهران: ۷۷۱۸۱۹۲۳-۰۲۱
جنوب تهران: ۶۶۸۶۳۰۲۵-۰۲۱

نشانی : تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان سی ام – پلاک ۱۳

تماس